PROJECTEN

Project steengroeve in Frankrijk

Voor een project in een steengroeve in Frankrijk, hebben wij gedurende verschillende maanden de slibfractie kleiner dan 63µm ontwaterd. Het slib was afkomstig van het wassen van de grind. Oorspronkelijk liet men dit slib op natuurlijke wijze drogen. Door de productietoename was dit natuurlijke proces niet haalbaar. In eerste instantie…

Lees meer

Project sanering van een lagune

In 2014 heeft Atox een oude lagune waarvan de bache volledig gescheurd was leeggemaakt. Een totale slibhoeveelheid van 9000m³ werd ontwaterd. Het ontwaterde slib werd met een droge stof gehalte van 35% afgevoerd naar een erkende verwerker. Naderhand werd door ons de bache volledig opgeruimd en eveneens afgevoerd.

Lees meer

Project watervallen van Coo

Een zijarm van de Emblève, gelegen aan de watervallen van Coo, bevatte een aanzienlijke hoeveelheid vervuild slib. Dit slib diende op een zo ecologisch mogelijke manier verwijderd en ontwaterd te worden. De impact op de fauna & flora in de omgeving moest zo minimaal mogelijk zijn. Het filtraatwater was na…

Lees meer