Project watervallen van Coo

Een zijarm van de Emblève, gelegen aan de watervallen van Coo, bevatte een aanzienlijke hoeveelheid vervuild slib. Dit slib diende op een zo ecologisch mogelijke manier verwijderd en ontwaterd te worden. De impact op de fauna & flora in de omgeving moest zo minimaal mogelijk zijn. Het filtraatwater was na behandeling van dermate kwaliteit dat het terug in de Emblève kon geloosd worden.