Project steengroeve in Frankrijk

Voor een project in een steengroeve in Frankrijk, hebben wij gedurende verschillende maanden de slibfractie kleiner dan 63µm ontwaterd. Het slib was afkomstig van het wassen van de grind. Oorspronkelijk liet men dit slib op natuurlijke wijze drogen. Door de productietoename was dit natuurlijke proces niet haalbaar. In eerste instantie dacht men het vloeibare slib te vermengen met zand, wat een aanzienlijke kost met zich meebracht.