Project sanering van een lagune

In 2014 heeft Atox een oude lagune waarvan de bache volledig gescheurd was leeggemaakt. Een totale slibhoeveelheid van 9000m³ werd ontwaterd. Het ontwaterde slib werd met een droge stof gehalte van 35% afgevoerd naar een erkende verwerker. Naderhand werd door ons de bache volledig opgeruimd en eveneens afgevoerd.