OVER ATOX

ONS BEDRIJF

Meer dan 35 jaar zijn we reeds bezig met mobiel ontwateren. Omwille van het specifieke karakter van deze ontwateringsactiviteit werd in het jaar 2000 beslist om de ontwatering uit de groep Smet Jet te halen en onder te brengen in een nieuwe vennootschap: ATOX NV. Sindsdien bewandelt ATOX een eigen succesvol pad en zijn we klaar voor de toekomst! Voor het uitvoeren van de ontwateringsactiviteiten gebruiken wij verschillende types van installaties afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van het slib. Deze installaties zijn meestal mobiel maar kunnen ook semi mobiel uitgevoerd worden, afhankelijk van de looptijd van het project. Voor de ontwateringsprojecten zijn we actief in diverse marktsegmenten gelegen in de ons omringende landen. Zo vindt u ons terug in de chemie en de petrochemie, de staalindustrie, drinkwaterproductie, steengroeven en vooral de voedingsindustrie. Omdat ieder slib, of het nu een afvalstroom is of een processlib, een eigen ontwateringskarakteristiek heeft is het aangewezen dat dit slib eerst in ons eigen labo wordt getest. Daarbij is het belangrijk dat we kunnen werken met een zo representatief mogelijk slibstaal. We geven dan ook de voorkeur om dit slibstaal zelf, wel is waar, geheel vrijblijvend te komen nemen. Dit bezoek stelt ons ook in staat om een goed idee te krijgen van een mogelijke werfinrichting, de voorhanden zijnde nutsvoorzieningen en van de voorschriften van de klant. Aan de hand van alle gegevens maken wij dan een gepaste aan bieding. Kortom : Een totale dienstverlening op gebied van slibontwatering.  

Wanneer Atox inschakelen?

  • Tijdens tijdelijke verbouwingen aan bestaande installaties of revisies
  • Calamiteiten
  • Het ledigen van bekkens, lagunes, silo’s, putten en andere slibstockages
  • Bij de ruiming van waterlopen en vijvers
  • Als extra capaciteit bij de eigen ontwatering
  • Bij de ruiming van waterlopen en vijvers
  • Voor het uitvoeren van testen

Wij staan ter beschikking van onze klanten 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Neem nu contact met ons op!