Activiteiten

KAMERFILTERPERSEN

 • Kamerfilterpersen worden ingezet voor het mechanisch ontwateren van zeer veel verschillende soorten slib.
 • Het grote voordeel van deze techniek is het hoge droge stofgehalte van de filterkoeken en de goede kwaliteit van het filtraatwater dat vrij is van zwevende stoffen.
 • Door het hoge droge stofgehalte komt men tot een maximale volume reductie van de slib hoeveelheid.
 • We hebben de keuze tussen verschillende installaties afhankelijk van het type slib en van de toeslagstoffen.
 • Mogelijke toeslagstoffen die kunnen gebruikt worden zijn : vloeibare polymeren, poederpolymeren, ijzerchloride en kalkmelk.
 • Kamervolumes tussen 2.7 en 4 m3.
 • Voor afvoer van de filterkoeken werken we met 2 principes:
 • of via bakken met een heftruck
 • of via een transportband.

MEMBRAANFILTERPERSEN

 • Moeilijkere slibstromen kunnen ontwaterd worden met een membraanfilterpers.
 • Slibstromen tot 85°C kunnen tot een druk van 6 bar ontwaterd worden.
 • De filterkoeken kunnen ook gewassen worden, waardoor in water oplosbare stoffen maximaal uit de filterkoeken kunnen gewassen worden.
 • Kamervolume 2.7m3
 • De koeken vallen uiteindelijk in bakken welke met een heftruck uitgerust met een roterend vorkenbord in containers of opleggers kunnen afgevoerd worden.

CENTRIFUGES

 • Met onze GEA-Westfalia UCD536 centrifuge kunnen wij biologische slibstromen op een continue manier ontwateren tot een steek vaste koek.
 • Als toeslagstoffen kan gebruik gemaakt worden van vloeibare en poederpolymeren.
 • De steek vaste koek wordt via een schroeftransportsysteem en een telescopische transportband naar een container of oplegger afgevoerd.
 • De capaciteit van de centrifuge bedraagt maximaal 1.2 TDS per uur.
 • De installatie is zodanig opgebouwd dat het opstellen en afbreken in een zo kort mogelijke tijdspanne kan gerealiseerd worden.

BAGGERVLOT

 • Kleine baggerwerken kunnen uitgevoerd worden met ons vlot.
 • Het vlot werkt als een drijvend ponton, met een slibruimer bestaat de mogelijkheid om slib op te pompen van een diepte van 4 meter.
 • Zelfs vast, gemineraliseerd slib dat jaren heeft kunnen indikken, kan losgemaakt en opgepompt worden door middel van een lobbenpomp.
 • Het vlot is volledig in RVS uitgevoerd en is dus probleemloos inzetbaar in een agressief milieu.
 • Het inzetten van een baggervlot heeft tal van voordelen:
 • Het is niet nodig om het bovenstaand water van het bekken of de lagune af te laten.
 • De rustige werking zorgt ervoor dat het slib niet wordt omgewoeld.
 • Het bekken of de lagune kan gedurende de gehele periode in gebruik blijven.
 • Er moet geen rekening gehouden worden met regenval.
 • De productie dient niet stilgelegd te worden.
 • Door de draadloze bediening van het baggervlot is er geen contact met het slib of risico voor de operator.

SEMI-MOBIELE INSTALLATIES

Atox neemt voor u, jullie ontwatering, in eigen beheer. Wij plaatsen bij u, geheel volgens uw behoeften, een gepaste semi-mobiele of vaste ontwateringsinstallatie. Hiervoor voorzien wij de engineering, de realisatie, de opvolging en de bediening van de installatie. Door onze ervaring en onze technische kennis, zorgen wij voor de betere ontwatering, steeds volgens de beste voorwaarden.

VERWERKING FILTERKOEKEN

Wij zoeken voor u de meest geschikte manier van verwerking of afzet van de filterkoeken, die wij tijdens de ontwateringscampagne produceren. Wij werken steeds samen met erkende verwerkers.

Wij nemen het volledige proces van ontwatering tot verwerking voor onze rekening.

WANNEER ATOX INSCHAKELEN?

 • Tijdens tijdelijke verbouwingen aan bestaande installaties of revisies
 • Calamiteiten
 • Het ledigen van bekkens, lagunes, silo’s, putten en andere slibstockages
 • Bij de ruiming van waterlopen en vijvers
 • Als extra capaciteit bij de eigen ontwatering
 • Voor het uitvoeren van testen

Wij staan ter beschikking van onze klanten 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Neem nu contact met ons op!